HOME - CHRISTOF SCHLAEGER - MARJON SMIT - CONTACT


 

 

Helix Art

Een helix is een spiraal in oneindige beweging en voor ons geldt dat in de kunst van het leven. Ons leven in oneindige beweging. Naar binnen en naar buiten. Naar onszelf en naar de ander. De beweging in creëren en presenteren, in geven en ontvangen, van voelen naar uiten. Een bewustwordingsproces dat nooit stopt. De helix is een mooi symbool voor de gelijktijdige beweging naar buiten en naar binnen. Er zijn fases in ons leven waarin de beweging meer naar binnen verloopt en fases waarin de beweging meer naar buiten stroomt. Wij willen dit proces, deze beweging bewuster maken, bewust voelen en verdiepen.

Over ons:
Wij zijn Christof Schläger en Marjon Smit en leven sinds 1995 samen. Wij wonen in Amsterdam en Herne (Duitsland) en niet altijd tegelijkertijd op dezelfde plek. Christof verblijft veel tijd in ons Duitse atelier waarin hij werkt aan zijn klanksculpturen en zijn concerten voorbereidt of geeft. Marjon is vooral werkzaam in Nederland, waar zij op allerlei manieren mensen coacht. Samenwerken doen we in kunstprojecten of bij
Christofs concerten. Wij gaan onze krachten, ons weten en onze ervaringen bundelen om anderen te ondersteunen bij hun oneindige beweging. En daarbij ook onze oneindige helix, want alles en iedereen is met elkaar verbonden. Onze invalshoek is het ontdekken en horen van je eigen klank, die van de ander en de samenklank.

Meer meer informatie over:
- Christof Schläger
- Marjon Smit

 

 

 

 

 

 

 
privacyverklaring